20. századi képeslapok

A 20. század első felének két világháborúja során jelentek meg az érzelmeket, gondolatokat befolyásolni próbáló képeslapok. Hirdették a hazaszeretetet, támogatták a hadba vonuló feleket, a háborús propaganda részévé váltak.

A háború elmúltával megjelentek a különféle vallási irányzatú képeslapok, a különféle nemzetek nagyságát hirdető, majd később az irredenta lapok. Szintén népszerűek voltak a véreskezű diktátorokat ábrázoló lapok, amik a szélsőséges eszme melletti kiállást hirdették. Az első világháború után Magyarországon megjelentek a kommunizmust támogató, a munkásembert és az iparosítást fellegekbe emelő képeslapok.

A 60-as évektől mindinkább előtérbe kerültek a turisztikai és ünnepi lapok. Különféle város részleteket ábrázoltak, illetve a karácsonyi, húsvéti és újévi hangulatot ábrázoló levelezőlapok jelentek meg. A szocializmus időszakában a képeslapkészítés állami monopólium volt, ezért ezen időszak alatt kevésbé változatos lapok készültek. Az 1990-es liberalizáció után új lendületet vett a képes levelezőlapok készítése, a határok megnyitásával sokkal több helyre lehetett utazni.

A távoli helyekről az otthon tartózkodó rokonoknak küldött lapok száma ugrásszerűen megnőtt. Ezt a lendületet azonban megtörte az ezredfordulón az internetes képeslapok és a telefonos képes üzenetek térhódítása. Napjainkban főleg az interneten keresztül küldött képeslapok veszik át a hagyományos levelezőlapok szerepét.