Dr. Majó Zoltán előadása az SZTE költségvetési keretéről

Dr. Majó Zoltán az SZTE gazdasági és műszaki főigazgatója az egyetem pénzügyi-gazdasági helyzetéről és kilátásairól tartott előadásában elmondta, hogy február végére derülhet ki az egyetem 2015. évére vonatkozó költségvetésének végleges száma, és ha nem lesz elegendő pénz a kiadásokra, az egyetemnek kincstári előleget kell igényelnie.

Az Oktatói Hálózat szegedi csoportja által rendezett Kihívások című szakmai fórumon a Bölcsészettudományi Kar Auditórium Maximumában Dr. Majó Zoltán elmondta, hogy évtizedek óta először történt meg, hogy az SZTE 390 milliós mínusszal zárta a havi egyenlegét, miután a rendelkezésre álló 860 millió forint nem volt elegendő a decemberi bérek utáni 1 milliárd 50 millió Ft járulék és a 200 millió forintos ÁFA kiegyenlítésére.

Dr. Majó Zoltán kifejtette, hogy az egyetem 12,4 milliárd forint költségvetési támogatást kap, ebből az összegből 1 milliárd forint a közoktatási intézményekhez kerül, 2,9 milliárd forint fedezi a hallgatói ösztöndíjakat, és 4,2 milliárd forint a NAV-hoz kerül, így az egyetemnek mindössze 4,1 milliárd forintja marad az államtól érkezett összegből. Dr. Majó Zoltán beszámolója szerint a rektori konferencia, a kormányzat és az egyetem vezetése folyamatosan egyeztet, és február végére kiderülhet, hogy milyen anyagi kompenzációk fogják segíteni az egyetemek megfelelő működését.

Dr. Majó Zoltán kiemelte azt is, hogy az SZTE 2,2-2,4 milliárd forint kiemelt és kutatóegyetemi támogatást kapott, de ezzel az összeggel együtt is az egyetem működésére fordítható pénzösszeg nem haladja meg a tíz évvel ezelőttit. Ez annak köszönhető, hogy 2008 óta folyamatosan csökken a költségvetési keret részben a világgazdasági válság, részben pedig a felsőoktatást érintő válsághatások miatt. Ezt az évet már 4,2 milliárd forinttal kevesebb pénzösszeggel indítja az SZTE, mint a tavalyit. Dr. Majó Zoltán szerint még megtörténhet, hogy az SZTE eléri azt az összeget, amivel tavaly rendelkezett, mivel nőttek az egyetem saját bevételei, de ezt nem költhetik teljes mértékben a működésre. Így az, hogy miből lesz az egyetemnek kerete a dologi kiadásokra még a jövő kérdése.

Forrás: http://szegedma.hu/cimke/majo-zoltan