Közös képviselő szolgáltatás kedvező áron!

A társasház kezelése a napi üzemeltetési, karbantartási és adminisztrációs feladatok végrehajtását, valamint a stratégiai feladatok egyidejű megoldását jelenti. Ezt végzi el a közös képviselő.

Közös képviselő és a társasházkezelés szolgáltatásai mind elolvashatóak a metropolisz.com weboldalon, ezért itt a helye nálunk, ha önnek is ilyen szolgáltatásokra lenne szüksége. A társasház alakuló közgyűléséről a közös képviselő dönt, és ezt a sokszínű és átfogó tevékenységet ő végzi el. A közös képviselő általában a tulajdonostársak sorából származik, de lehet olyan külső magánszemély vagy cég is, akinek nincs ingatlanja a társasházban. Az is lehetséges, hogy közös képviselő helyett egy elnökből és két másik tagból álló irányítóbizottságot válasszanak, amelynek bizottsági elnöke ugyanolyan státusszal és felelősséggel rendelkezik, mint a közös képviselő. A tulajdonosok által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatnak (SZMSz) részletesen le kell írnia a közös képviselő hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, mivel egy későbbi vita esetén egy megfelelően kidolgozott SZMSz releváns lehet a vita lezárásához. A közös képviselő tevékenységét a közgyűlés ellenőrzi, felmentésükről és díjazásukról a lakástulajdonosok döntenek.

A társtulajdonosok döntési fórumát a közös képviselő hívja össze, aki előkészíti a közgyűlés határozatait. Munkaadóként gondoskodik az alkalmazottak kiválasztásáról (gondnok, házvezetőnő, takarító stb.). A gyakorlatban sok esetben problémát jelent, hogy a közös képviselő nem teszi lehetővé a tulajdonosok számára a társasház nyilvántartásaihoz való hozzáférést azzal az indokkal, hogy erről a társasházi törvény kifejezetten nem rendelkezik. Erre a problémára megoldást találhat weboldalunkon a metropolisz.com-on, ahol igénybe veheti szolgáltatásainkat.