Miért fontos büntetőjogi szempontból a szellemi tulajdon védelme?

Napjainkban minden korábbinál többet hallani a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ügyekről. Nem véletlen, hogy az új Btk. is külön fejezetben foglalkozik a szellemi tulajdon elleni bűncselekményekkel, s ennek megfelelően fokozott védelemben részesülnek ezek a jogok. Az olyan tényállások, mint a bitorlás, az iparjogvédelmi jogok megsértése, a jogkezelési adat meghamisítása, a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, valamint a védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása tehát ma büntetőjogi védelmet élveznek.

Nagy szükség volt arra, hogy a jogalkotó ilyen módon szabályozza a területet. Jól tudjuk, hogy sok esetben kizárólag a büntetőjogi szankció kilátásba helyezése bizonyul elegendő visszatartó erőnek az elkövetők számára. Az árva művek jogai (bővebben szellemi jogok) olyan terület, amely szintén említést érdemel, ugyanis esetükben olyan alkotásokról van szó, melyek jogosultja gondos felkutatás ellenére sem elérhető. Fontos tehát, hogy ezeknek sorsa rendezett legyen, ezt a célt szolgálja a rájuk vonatkozó legújabb szabályozás.

Szellemi jogok
Szellemi jogok

A vonatkozó jogszabály szerint az árva művekre vonatkozóan meghatározott intézményi kör jogosult arra, hogy felhasználja azokat. A témára vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelvek magyar jogba interpretálásával olyan joghézag került kitöltése, amely már régóta szükségessé tette a cselekvést a területen.

A Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda nagy tapasztalattal rendelkezik a szellemi tulajdon védelmének területén, és olyan kimagasló színvonalú szolgáltatással áll az ügyfelek rendelkezésére, melynek köszönhetően hazánk egyik legismertebb irodájává vált.